Denne helga er det kommet opp 9 plakater langs bryggerekka. Plakater som gir en kort beskrivelse av bryggene. Flere vil komme etter hvert.

Bryggerekka i Råkvåg er godt kjent. For mange er bygda et pent skue med de store bryggene rundt Vågen. Interessen for bryggene begrenser seg ikke bare til Fosen. Også i nasjonal sammenheng er det noe forståelse for bryggemiljøets verdi. Som oftest blir det snakket om vedlikeholdet og bevaringen av bygningsmassen, kostnader og hva som kan godkjennes mht bruken av bryggene.

Hva med historien, og hvorfor står de der? Uten å bevare kunnskapen om hvorfor bryggene ble bygget og hva de ble brukt til blir bygningsmassen etter hvert redusert til kulisser. Det er også på høy tid å gjøre denne jobben da tiden går og det blir vanskeligere å finne noen med kunnskap om bryggene.

Det var stort folkeliv før i tiden og det er stort folkeliv i turistsesongen også nå. Tavlene forteller en forkortet historie til de enkelte byggene i vågen. Etter hvert er det håp om å oppdatere tavler som allerede er på plass, øke antallet og også få med noe fra det som skjer i nåtiden. For eksempel ved bruk av QR-koder.

Eilert Bjørkvik, Leif K Johansen og Karl Idar Frengen har stått for jobben i denne omgangen.

Eksempler på informasjonsplakater som er satt opp: