HASSELVOLDBRYGGA

Dette er en av de eldste bryggene i bryggerekka, trolig reist i 1770-1771. Kjerneboring i treverket viser at brygga også er påbygd senere. Den tilhørte opprinnelig Christopher Foss (1729-1801) som var leilending på Råk i 1760-åra og kjøpte gården i 1772.

Brygga ble brukt til sildesalting og lagerplass for nøter. Christopher Foss hadde utliggerborgerborgerskap og drev både handel og gjestgiveri i Vågen. Petter Foss (1899-1974), tippoldebarn av Christopher Foss solgte i 1941 brygga til Anders Hasselvold (1895-1974). Brygga ble videre solgt til Alf Worpvik (1912-1996). Han var fisker og aktivt med i fiskerorganisasjonene. En byste av ham står ved sykeheimen. I øvre ende av brygga har det en gang vært et stort barkekar av tre. Det ble brukt til barking (impregnering) av sildnøtene.