Fin badeplass i sentrum av Råkvåg ..

Ute på Øykskjæret er bygdas badeplass. Svaberg og strand. Litt leirbunn og noe sandstrand, avhengig av vannstanden. Når det er flo er det også fint for barna helt i starten på gangveien.

En fin badeplass i sentrum av Råkvåg!