Gamle Råkvåg

Råkvåg`s historie

Navnet Råkvåg stammer fra ordet “råk” som betyr krøttersti.

Funn har vist at det var bosetting i Råkvåg i vikingetida

Gården Hals, nå Råk, var i kirkens eiendom på 13-1400-tallet. På 1600-tallet lå Råk under Austrått og ble kjøpt fri i 1773.

En av landets beste sildefjorder

Råkvåg har opplevd vekst og tilbakegang i takt med svingningene i sildeforekomstene. Den første glansperioden ble innledet rundt 1600. Siste halvdel av 1800-tallet og fram til 1920-30-åra var også en rik oppgangsperiode.

Stjørnfjorden var regnet som en av landets beste sildefjorder, og I 1914 ble det etablert en hermetikkfabrikk i Råkvåg. Den ble drevet i en 20 års tid. Husmødrene i Råkvåg utgjorde en viktig del av arbeidsstyrken og utførte også salting og sildeverking.

Satsing på kultur

Råkvåg er et klassisk eksempel på fraflytting i etterkrigstidas Norge, og på 1960-tallet og fram mot slutten av 1970-tallet sank folketallet. Men fra midten av 1980-tallet kom bygda ut av denne dvalen, og det var satsingen på kultur som skulle gi nytt livsgrunnlag og skape ny optimisme i Råkvåg.

Kilde: “Vakrest i landet” – Cappelen forlag 1991