Olga Berg var taler på åpninga av Bryggeutstillinga 2023 i Salteriet Kulturbrygge.

Se: https://bryggeutstillinga.no/apning-av-bryggeutstillinga-2023/