Karl Idar Frengen har fått laget en film med markedsføring av Råkvåg og muligheten for kjøp av bolig- og hyttetomter.