-Et sted som dette har mange historier å formidle! sier Kristin Prestvold (STFK).

-Det beste er den personlige guiden og den gode historiefortelleren, sier Kristin Prestvold (fylkesarkeolog STFK). -Men når denne ikke er tilgjengelig kan infoskilt og QR koder være til hjelp. Et sted som dette har mange historier å formidle og vi har valgt ut to som er beskrevet gjennom to infoskilt med tilhørende digitale fortellinger. Fortellingene er dramatiseringer gjennom tekst, lyd og bilde og finnes på //kulmin.no/. Har du vært på tur i området kan du dele informasjonen du har fått med andre.

Steds- og attraksjonsutvikling

-Dette er ledd i et utstrakt samarbeid med Rissa kommune. Fra Stykket ved Rørvik til Råkvåg vil det i løpet av sommeren ferdigstilles 30 slike punkter – en storstilt satsing av kommunen og fylkeskommunen. Vi har samarbeidet med grunneiere for å sette opp skilt og gjøre dem tilgjengelig. Dette er steds- og attraksjonsutvikling! sier Prestvold. -Det gagner både lokalbefolkning og tilreisende.

7. kulturminneåpning i Rissa

-Det første i Norge åpnet ved helleristningene på Stadsbygda, sier Anita Nesset Kristiansen, som forestod åpningen av de digitale kulturminnene i Råkvåg. Tidligere er Stykket, Rein, Rødberg tåkeklokke, Rissaraset, Reins kloster og Refsnes åpnet. I Råkvåg vandrer vi i historien om sildefisket og de hardt arbeidende damene i bygda!

-Rissa kommune har hatt et prosjekt med «Perler på en snor» med over 30 perler fra Rørvika til Råkvågen. Råkvåg er en av de tre store i tillegg til Reins Kloster og Kystens Arv. Å få vise fram våre flotte steder på en slik måte er unikt! sier Kristiansen, 21 digitale historier fordelt på 7 steder.

Kulturarven gjøres levende

-På denne måten gjøres kulturarven levende! Det er mye å glede seg til i Råkvågen i sommer, som Bryggeutstillinga og Anno dagene. Takk for innsatsen til Sør-Trøndelag Fylkeskommune som gjør dette mulig og Eilert Bjørkvik som har bidratt med kunnskap om lokalhistorien.

Roar Børø tok med forsamlingen på en historisk vandring ved bryggene der han fortalte noe av historiene bak de ulike bryggene og husene i Råkvågen.

Roar Børø tok med forsamlingen på en historisk vandring ved bryggene der han fortalte noe av historiene bak de ulike bryggene og husene i Råkvågen.