Åpning av digitale kulturminner

-Et sted som dette har mange historier å formidle! sier Kristin Prestvold (STFK). -Det beste er den personlige guiden og den gode historiefortelleren, sier Kristin Prestvold (fylkesarkeolog STFK). -Men når denne ikke er tilgjengelig kan infoskilt og QR koder være [...]