Råkvåg Kultur- og Næringsforum v/Karl Idar Frengen, 7114 RÅKVÅG

Råkvåg kultur og næringsforum

Råkvåg Kultur og Næringsforum ble etablert i 1996 og er registrert i Brønnøysundregistrene. Som navnet gjenspeiler «forum» er en viktig oppgave å være ett møtepunkt. Diskutere og om mulig kunne tale med en stemme. Det er derfor nødvendig med bred oppslutning.