Råkvåg Kultur- og Næringsforum v/Karl Idar Frengen, 7114 RÅKVÅG

Øykskjæret badeplass

Fin badeplass i sentrum av Råkvåg ..

Ute på Øykskjæret, holmen øverst på bildet, er bygdas badeplass. Svaberg og strand. Litt leirbunn og noe sandstrand, avhengig av vannstanden. Når det er flo er det også fint for barna helt i starten på gangveien.

En fin badeplass i sentrum av Råkvåg!